Nông nghiệp nông thôn

 

Nông nghiệp nông thôn

 

 


Cán bộ Khuyến nông hướng dẫn PTSB lúa tại xã Mỹ Bằng - Yên Sơn


Chăm sóc cây con tại vườn ươm cây giống

Bàn giao máy làm đất đa năng tại xã Lăng Quán - Yên sơn

Hội nghị đầu bờ MH Phân viên nén dúi sâu tại xã Tân Thịnh Chiêm Hoá


Ngày mùa

Mô hình máy hái chè tại xã Mỹ Bằng Yên Sơn (1)